Vybavení domu

Vybavení domu se odvíjí od standardu, který je důležité si stanovit již v prvopočátku veškerého plánování. Zvolená cenová a kvalitativní hladina provází budovu po celý její životní cyklus. Předpokladem však je, že správná funkce bude zachována v každé finanční úrovni.© Stavby Korec