Difúzně otevřená konstrukce

Difúzně otevřená konstrukce je bezpečná konstrukce!

Difúzně otevřená konstrukce dřevostavby umožňuje kontrolovaný prostup vodní páry do konstrukce stěny a následně umožňuje volný prostup vodní páry do venkovního prostředí. V takovéto konstrukci je použita parobrzdná vrstva která je osazena co nejblíže k vnitřní straně stěny a je zhotovena z pevného deskového materiálu či na pevném deskovém materiálu.

A jaká konstrukce není pro nás bezpečná?

Konstrukci stěn s vloženou parotěsnou vrstvou s vysokým difůzním odporem z fóliových membránových materiálů bez plošné opory nepovažujeme za bezpečnou. Ať už v průběhu výroby či užívání domu může dojít k porušení této tenké vrstvy. Dochází k nekontrolovanému pronikání vodní páry do konstrukce, kde následně zkondenzuje ve vodu a postupně dochází k degradaci izolačních ale i konstrukčních materiálů.© Stavby Korec