Stavba od začátku do konce

podklad system vystavby PD

Návrh domu

Každý z nás má své sny, touhy a potřeby. Pojďme je proměnit ve skutečně originální projekt vycházející přímo z Vás. Navrhněme společnými silami individuální projekt.

Architekt - projektant, který navrhuje PDům či NEDům má velký úkol skloubit technické, ekonomické, designové a individuální požadavky na stavbu tak, aby uživatel domu měl zajištěný vysněný komfort pro zdravý život.

Při každém návrhu usilujeme o to, aby dům, který společně vytváříme, zapadal do okolního prostředí domů a krajiny a zároveň splnil vaše očekávání. Tvar a materiály použité na vnější obálku budovy vyjadřují celkovou podstatu budovy.

Dobrý návrh domu stojí na prvním místě.

Spolupracujeme s týmem Architektů a Projektantů kteří s Vámi zůstanou od studie po předání stavby.

Stavební řízení

Dnešní doba není nakloněna vyjít stavebníkovi vstříc a umožnit mu jednoduchý postup ve vyřízení procesu vydání stavebního povolení. Tento proces je značná administrativní agenda, která znamená pro laika značnou časovou i nervovou zátěž. Dále nás čeká např. územní řízení, jednání s majiteli okolních pozemků, jednání s dodavateli a provozovateli služeb a energií ke kterým se budete připojovat. Všechny tyto náležitosti zahrnuje Inženýrská činnost, kterou za Vás vyřídíme.

Spodní stavba

Založení by mělo vždy být přizpůsobeno podmínkám parcely již v projektové přípravě.

Spodní stavba obsahuje zejména:

 • založení stavby ( základová deska, pasy, vruty, patky );
 • přípojky inženýrských sítí;
 • jímky, vsaky, revizní šachty;
 • zemní práce v rámci spodní stavby a přípojek;.

Součástí spodní stavby nejsou terénní úpravy pozemku či práce s deponií atd..

Horní stavba I.

 • Nosná konstrukce stěn, stropu a střechy;
 • kompletní skladby střechy s difúzní izolací a tepelnou izolací, osazením žlabů ( bez okapů );
 • komínové těleso s napojením na okolní plášť;
 • provedení lepených spojů a návazností na základy.

Horní stavba II.

 • Zateplení domu;
 • zhotovení vnějšího pláště budovy vč. Zhotovení soklu;
 • osazení oken a dveří spolu s AIR stop páskou;
 • osazení zbývajících klempířských prvků;
 • osazení zámečnických prvků, přípravy pergoly, terasy apod.;
 • BLOWEDOOR test budovy v rozestavěném stavu s možností dotěsnění parobrzdné roviny.

Horní stavba III.

 • Rozvod TZB – vody, odpadu, vzduchotechniky, elektroinstalace, topení;
 • vnitřní opláštění sádrovláknitými deskami případně tepelné izolace předstěn;
 • tepelná izolace podlah a hrubé podlahy z litého betonu;
 • kompletace topení, elektro a VZT;

Kompletace

 • obklady, dlažby;
 • sanita – vodovodní baterie, vany, vaničky, zástěny atd.;
 • finální podlahy;
 • vnitřní dveře;
 • vnitřní parapety;
 • malby atd..
 • BLOWEDOOR test budovy v provozním stavu.

Doplňky domu

 • Terasy, pergoly, ploty;
 • terénní úpravy;
 • komunikace, chodníčky, okapové zóny;
 • zahradnické práce apod..

Kolaudace

 • Inženýrská činnost započatá na počátku stavby pro nás končí až úspěšně zkolaudovanou stavbou.


© Stavby Korec